19 marca 2018

Projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzicyfrowi.pl”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich Szkół,

 Informujemy, że Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu gdańskiego oraz Fundacja Dbam o Mój Z@sięg zaprasza szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach dotyczących odpowiedzialności cyfrowej. Każda szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) może przystąpić do badania. Czynności  badawcze trwają do 30 czerwca 2018 r.,  i skierowane są do uczniów od klasy siódmej wzwyż

Obecnie w badaniach uczestniczy 666 szkół z terenu całej Polski, a ponad 17. tys. uczniów już zakończyło wypełniać kwestionariusz.

W zamian za trud włożony w organizację badań każda szkoła  otrzyma raport z badań, certyfikat uczestnictwa, jak również zagregowane wyniki dla uczniów szkoły.

Szczegóły projektu znajdują się w załączniku.

Załącznik

Idź do góry