14 czerwca 2021

Projekt „Kala i Pszczoły”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

informujemy, że Fundacja Apikultura zaprasza najmłodszych uczniów i ich nauczycieli na cykl filmów video „Kala i Pszczoły”. Projekt ten zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Zadaniem niniejszego cyklu video jest kształtowanie u najmłodszych uczniów postaw prośrodowiskowych i troskę o ekosystem, w którym żyją pszczoły. Tematyka filmów stanowi uzupełnienie programów edukacyjnych  realizowanych w klasach I-III szkoły podstawowej. Szczegóły o ofercie Fundacji znajdują się na stronie:   http://www.apikultura.pl/kala_i_pszczoly.php

Idź do góry