6 października 2020

Projekt grantowy „POPOJUTRZE 2.0.”

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania innowacji społecznych w obszarze kształcenia. Projekt prowadzony jest przez organizację SENSE consulting sp. z o.o. i jego celem głównym jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju, na których stworzenie i testowanie przyznane zostaną granty. Udział w projekcie daje możliwość opracowania innowacji wspierających edukację formalną i pozaformalną.

Szczegóły dotyczące projektu na stronie internetowej: www.popojutrze2.pl

Idź do góry