27 lutego 2019

Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”

Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”.

Stowarzyszenie Anty-Rama przygotowuje projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Przedsięwzięcie ma na celu budowanie nawyku oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w prezentacji: Prezentacja Kokoszy

Idź do góry