22 lutego 2018

Projekt dofinansowywanie posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

Informujemy, że, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” realizuje kolejną edycję projektu dofinansowania posiłków, o które  mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest objecie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Szkoły chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko  za pomocą wniosku, który można pobrać na stronie internetowej Fundacji: www.pfpd.org. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, znajdujący się na stronie Fundacji: , zawierający:

– szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu,

–  informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28,  do dnia 28.02.2018 r.

Idź do góry