3 października 2017

Projekt dla nauczycieli języka niemieckiego

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła nowa edycja konkursu „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse“.

Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To miejsce nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje, podejmuje decyzje. Klasa jest czymś więcej niż miejscem przekazywania wiedzy.
Z tego powodu Goethe Institut rozpoczyna projekt „Niemiecki ma klasę”, którego istotą jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. Ten projekt to również doskonała okazja do motywowania uczniów do nauki tego języka – w działaniu, poprzez ruch i zabawę.

W poprzednim roku szkolnym biorącym udział nauczycielom udało się zachęcić ponad 2200 uczniów z całej polski do zaangażowania się na rzecz swojej szkoły oraz partycypacji w życiu szkolnym i uczenia się przy tym języka niemieckiego. W efekcie powstało 116 nowo zaaranżowanych sal lekcyjnych do nauki tego języka. Po zakończeniu prac projektowych ponad 3/4 ankietowanych nauczycieli zauważyło wzrost popularności przedmiotu wśród uczniów i znaczący wzrost ich aktywności na lekcjach. Sami uczniowie chętniej się uczą i deklarują większą przychylność dla tego przedmiotu, co wynika z przeprowadzonej ewaluacji projektu.

Projekt uzyskał certyfikat European Language Label, europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a patronat honorowy nad projektem przejęła Minister Edukacji Narodowej.

 

Na stronie internetowej www.goethe.de/polska/nmk znajduje się ponadto aktualny regulamin wraz z informacjami nt. konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października 2017.

 

 

 

Idź do góry