14 września 2021

Program Uniwersytet Dzieci w Klasie

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół,

Informujemy, że Fundacja Uniwersytet Dzieci, działająca pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prowadzi program Uniwersytet Dzieci w Klasie, przeznaczony dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z całej Polski.
Rokrocznie w programie uczestniczy nie mniej niż 140 000 dzieci i 7000 nauczycieli – edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców klas 4-8.

Nauczyciele zgłaszają się do realizacji programów złożonych z 8 lekcji, przygotowanych przez naukowców i ekspertów współpracujących z Uniwersytetem Dzieci. Scenariusze lekcji, składające się na projekty, zgodne z podstawą programową, dostępne są na bezpłatnej platformie www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl i obejmują film z naukowcem, karty pracy dla ucznia, wiedzę dla nauczyciela, prezentacje i inne materiały potrzebne do realizacji lekcji.

Dwa pierwsze scenariusze z cyklu poświęcone są w całości zarządzaniu emocjami, w każdej kolejnej lekcji wzmacniamy kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność współpracy i dobra komunikacja. Każdy scenariusz zawiera elementy edukacji medialnej – zgodne z priorytetem 4. Polityki oświatowej na rok 2021/22, uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

W czasie pandemii Covid 19, Fundacja Uniwersytet Dzieci pomogła ponad 8 000 nauczycielom, którzy w opracowanych scenariuszach znajdowali narzędzia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla swoich uczniów.

Wiele projektów (jest ich w tym roku wszystkich aż 27) kształtuje właściwe postawy zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (priorytet 2), znaczna część służy wzmocnieniu edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijaniu postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. (priorytet 6).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl.

Idź do góry