1 października 2019

Program FLEX 2020/2021 – darmowa szansa na naukę w amerykańskim liceum

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/2021. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 27 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów.

Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w programie zaproszeni są  uczniowie, którzy:
• mają polskie obywatelstwo;
• urodzili się między 15.07.2002r. a 15.07.2005 r.;
• uczą się aktualnie w 1 lub 2 klasie liceum / technikum;
• znają język angielski w stopniu komunikatywnym;
• spełniają wymogi dotyczące uzyskania wizy USA (J-1) oraz nie spędzili więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

 

Więcej informacji

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/

Idź do góry