22 stycznia 2019

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych
Informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program “Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (ostatnie klasy). Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o kontakt z właściwą terenowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pracownicy Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej pełnią funkcję lokalnych koordynatorów programu i aktywnie wspierają szkoły w jego realizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.trzymajforme.pl.

 

Idź do góry