29 stycznia 2020

Prognoza zapotrzebowania na zawody

men

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

men

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Idź do góry