30 października 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych,

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne w grudniu br. udostępnią na swoich stronach internetowych  materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty w terminie od 18 do 20 grudnia br.

Szczegółowe informacje i komunikaty o ww. działaniach  są dostępne są na stronie internetowej CKE pod adresem: https://cke.gov.pl/images/KOMUNIKATY/20181022%20Pr%C3%B3bny%20egzamin%20osmoklasisty.pdf , a także na stronie internetowej MEN : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke.html

Ponadto informujemy, że w całym kraju w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzona zostanie diagnoza umiejętności ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne od 1 września 2017 r. udostępniły również na swoich stronach materiały informacyjne o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od roku 2018/2019. Są to informatory z poszczególnych przedmiotów, zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami i szczegółowym omówieniem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/, a od grudnia 2017 r. udostępniono przykładowe arkusze wraz z zasadami oceniania i przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami uczniowskimi: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

W imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych informujemy, że pracownicy ww. instytucji deklarują pełną otwartość i gotowość współpracy z dyrektorami szkół podstawowych w zakresie organizowanych przez szkoły działań informacyjnych na temat egzaminów ósmoklasisty np. konferencji dla  Rad Rodziców.

 

Idź do góry