2 grudnia 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- informacja dotycząca sprawozdań z realizacji programu

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Kurator Oświaty informuje, że  zgodnie z § 14 i 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków ( Dz. U. 2019 r. poz. 267):

szkoły, objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym, sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, składają wojewodom zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, że wzory sprawozdań znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Idź do góry