27 września 2019

Posiedzenie seminaryjne Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP

 

Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty w dniu 24 września 2019 r. uczestniczył w posiedzeniu seminaryjnym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP: Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń.

Posiedzeniu przewodniczył senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Rangę przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w edukacji uczniów w oparciu o przepisy prawa i podstawę programową wychowania do życia w rodzinie przedstawiła Pani Iwana Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Teresa Król, autorka podręczników Wędrując ku dorosłości, omówiła historię wprowadzania tego przedmiotu do szkół. Rolę przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w zapobieganiu problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w świetle wyników badań, zreferował dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Natomiast dr Szymon Czarnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego odniósł się do wyników badań dotyczących opinii uczniów o zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Uczestnicy sesji panelowej rozmawiali nt. współpracy nauczycieli uczących wychowania do życia w rodzinie z rodzicami, dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną.

Przebieg posiedzenia dostępny jest na stronie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej: https://av8.senat.pl/9KRPSS1881, https://av8.senat.pl/9KRPSS1882

Idź do góry