20 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

 

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego, stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

 

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia to współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

 

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne
i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącą podopiecznego.

 

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line, co zapewni współpracę międzysektorową;
  • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
  • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
  • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu powyższe informacje wraz z materiałami w celu realizacji działań w tym zakresie.

Idź do góry