14 stycznia 2020

Ponadregionalny Konkurs „Poznajemy /parki Krajobrazowe Polski”

Informujemy, że Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wraz z pozostałymi parkami krajobrazowymi naszego kraju organizuje XIX edycję Ponadregionalnego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty.

Głównym celem Konkursu jest zdobywanie przez uczniów wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami, a także wyrównywanie szans edukacyjnych szkół z małych miejscowości.  Istotnym celem przedsięwzięcia jest również rozbudzanie u uczniów zamiłowania i szacunku do przyrody oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na działania związane z ochroną najbliższego środowiska przyrodniczego.

Adresatem Konkursu są uczniowie klas  szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego – z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin.

Szczegóły o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie www.dzpk.pl

Idź do góry