29 września 2022

Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”

Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”

27 września 2022 r. w siedzibie Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji wojewódzkiego konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”.

Dolnośląski Kurator Oświaty  Roman Kowalczyk nagrodził laureatów i finalistów Konkursu oraz wręczył upominki i dyplomy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursie
w roku szkolnym 2021/2022. Laureaci konkursu uzyskali ponadto dodatkowe punkty rekrutacyjne przy ubieganiu się o miejsce w szkole ponadpodstawowej.

Temat edycji konkursu brzmiał „Przez Sybir do Niepodległej” i był  dedykowany  uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, a prace były oceniane w tych dwóch kategoriach.

Dolnośląski Kurator Oświaty podziękował również za wieloletnią pracę w organizacji Konkursu członkom Rejonowych i Wojewódzkiej Komisji Konkursu. W uroczystości uczestniczył m. in. Pan Ryszard Janosz – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Organizatorem konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” jest Dolnośląski Kurator Oświaty, a współorganizatorami  Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław, Zarząd Dolnośląskiego Regionu NSZZ” Solidarność”, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Honorowy Patronat  Konkursu objęli: Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” Podsumowanie XV edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.