8 sierpnia 2019

Podsumowanie VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Podsumowanie VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W dniu 15 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym brali udział przedstawiciele:

  • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
  • Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania Forum było podsumowanie VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” i wyłonienie Lidera Edukacji Ekologicznej oraz wyróżnienie placówek oświatowych, które najefektywniej prowadziły działalność prośrodowiskową w ramach Sieci.

Ocenie poddano działalność proekologiczną podejmowaną przez placówki, które zostały wytypowane do audytu. Przy ocenie uwzględniono  analizę  arkuszy ewaluacyjnych zrealizowanych projektów oraz uzyskane efekty przedstawione podczas audytu.

W wyniku  głosowania tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2019 przyznano:

w kategorii przedszkoli:

Przedszkolu Niepublicznemu „Happy Kids” w Siechnicach

w kategorii szkół podstawowych:

– Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

w kategorii gimnazjów, zespołów szkół lub placówek:

– nie przyznano.

Nagrodę Specjalną przyznano:

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Ks. J. Twardowskiego
w Piławie Górnej.

Wyróżniono:

Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej zdecydowało również, że Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój otrzymują szkoły, przedszkola i placówki (załącznik nr 1), które realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach tj.
w VI i VII edycji oraz przysłały arkusze ewaluacyjne.

Placówki z tytułem Lidera Edukacji Ekologicznej oprócz dyplomu otrzymają nagrody rzeczowe, placówki wyróżnione – dyplomy, nagrody książkowe, nagrodę specjalną. Wręczenie dyplomów i nagród, a także certyfikatów odbędzie się  podczas uroczystości pod koniec wrześniu 2019 r. Zaproszenia na uroczystość przesłane zostaną do szkół pocztą.

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

 

Załącznik nr 1

 

Lista placówek, które otrzymają Certyfikaty Szkoły Promującej Ekorozwój:

 

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

Przedszkole nr 121 „ Zielone Przedszkole” we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kostomłotach

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ślubowie

Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

Idź do góry