15 marca 2019

Podsumowanie projektów realizowanych w ramach VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuję, że zbliża się termin podsumowań projektów edukacyjnych realizowanych w przedszkolach i szkołach, w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie arkusza ewaluacyjnego (załączonego poniżej), który należy przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.

 

Załącznik:

Arkusz ewaluacji projektu

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru
Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Mariol Kolan

Idź do góry