31 stycznia 2018

Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII

Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII

Wczoraj Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i przedstawicielka Fundacji DKMS Agnieszka Wróblewska wręczyli certyfikaty „Szkoły z życiem” szkołom uczestniczącym w I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII – akcji rejestracji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych szpiku allogenicznego. 

Uroczystość była podsumowaniem działań realizowanych w szkołach Dolnego Śląska w wyniku podpisanego w czerwcu 2017 roku porozumienia pomiędzy Dolnośląskim Kuratorem Oświaty a prezesem Fundacji DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych. Celem projektu jest przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Dolnośląski Kurator Oświaty dziękując dyrektorom, nauczycielom i uczniom za udział w akcji #KOMÓRKOMANII stwierdził, że nie ma nic piękniejszego niż wspieranie osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan zdrowia i podarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi.

Wspólne działania Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Fundacji DKMS przyczyniły się upowszechnienia, rozpropagowania i popularyzacji idei dawstwa komórek macierzystych krwi wśród społeczności szkół Dolnego Śląska.

W wyniku działań w ramach Dolnośląskiej #Komórkomanii z 53 szkół ponadpodstawowych zarejestrowało się 1364 potencjalnych Dawców. Zebrano w zbiórce pieniężnej: 3653,69 zł.

Dolnośląskie szkoły uczestniczące w I edycji Dolnośląskiej #Komorkomanii

 Działania podjęte przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty m.in.:

  1. Informacje o akcji były rozpowszechniane podczas sierpniowych narad Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami dolnośląskich szkół i placówek.
  2. 20 września 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu  Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty zaapelował o udział w akcji całej społeczności szkolnej województwa.
  3. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl przedstawiona została pełna informacja o zasadach nawiązania przez szkoły współpracy z Fundacją DKMS i możliwościach podejmowania wspólnych działań na rzecz popularyzacji idei dawstwa komórek macierzystych krwi.
  4. Dolnośląski Kurator Oświaty przesłał do wszystkich szkół Dolnego Śląska wyczerpującą informację  na temat akcji #KOMÓRKOMANIA. Zwrócił się do dyrektorów z gorącą prośbą o udział w akcji, podkreślając jej rolę w uwrażliwieniu młodzieży na problemy drugiego człowieka jako ważnego elementu budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W województwie dolnośląskim  działania w ramach akcji przeprowadzono pomiędzy 16 – 27 października 2017 r. Zadaniem nauczycieli było podjęcie zadań edukacyjnych z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji. Z kolei zadaniem uczniów było przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie szkoły. Finałem wspólnych działań była rejestracja osób, które zadeklarowały się jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych.

Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII Podsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANIIPodsumowanie I edycji DOLNOŚLĄSKIEJ #KOMÓRKOMANII

Idź do góry