26 czerwca 2018

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3 w Trójcy z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3 w Trójcy

23 czerwca br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Trójcy – inicjatywie mającej na celu integrację rodzin i społeczności lokalnej ze szkołą.

Organizatorem festynu byli rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne. Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania uczniowskich talentów.

Dolnośląski Kurator Oświaty, w swoim wystąpieniu, wyraził uznanie za szczególną aktywność szkoły i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Pogratulował wszystkim  uczniom wyników na świadectwie szkolnym, sukcesów zdobytych w konkursach oraz osiągnięć sportowych i artystycznych. Odczytał list wiceminister Marzeny Machałek, w którym gratulowała organizatorom przedsięwzięcia podkreślając rolę rodziny w życiu społecznym i szkoły. Pani wiceminister podziękowała nauczycielom za całoroczną pracę, za serce i zaangażowanie w przekazywaniu uczniom wiedzy. Wszystkim życzyła pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji oraz radosnego oczekiwania na spotkanie w nowym roku szkolnym. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty przyłączył się do złożonych gratulacji i życzeń.

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3 w TrójcyPiknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3 w TrójcyPiknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 3 w Trójcy

Idź do góry