9 października 2018

Ostrzeżenie przed „#Momo Challenge”!

Ostrzeżenie przed „#Momo Challenge”! Komenda Wojewódzka Policji ostrzega przed kolejnym zagrożeniem w sieci pn. „#Momo Challenge”, będącego odmianą starej gry internetowej
pn. „Niebieski Wieloryb”. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Ukierunkowana jest na dzieci i młodzież. Komunikatory internetowe zachęcają użytkowników do nawiązania kontaktu z Momo – lalką o dziwnej, makabrycznej damskiej twarzy. Po nawiązaniu znajomości ofiary otrzymują psychodeliczne wiadomości oraz groźby, a także są instruowane, aby wykonać serię niebezpiecznych zadań i wyzwań (ang. challenge). Może również nastąpić hakowanie telefonu ofiary, upublicznienie jej danych osobowych lub wyrządzenie szkody członkom rodziny w celu wymuszenia kolejnych działań. Groźby i komunikaty często towarzyszą niepokojącym, przerażającym lub krwawym obrazom. Numery telefonów związane z grą pochodzą z Japonii, Kolumbii i Meksyku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów oraz fakt, iż gra „#Momo Challenge” stanowi poważne zagrożenie, funkcjonariusze komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów dolnośląskiej policji zostali zobowiązani do podjęcia działań profilaktycznych we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi naszego województwa. Apelujemy do Państwa Dyrektorów,  Nauczycieli
i Wychowawców, by podjąć wspólne działania z policją, których celem będzie zapobieganie rozpowszechnianiu się tej gry.

Idź do góry