5 kwietnia 2018

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

men

W dniu 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/strony/organizacja-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-nowelizacja-rozporzadzenia-podpisana.html.

Idź do góry