31 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym (rok szkolny 2019/2020). Organizatorami Olimpiady są Katedra Nauk  Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu  w  Białymstoku i Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza
z siedzibą w Białymstoku. Celem Olimpiady jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej szeroko  pojętej  kultury  antycznej,  w  szczególności  starożytnej Grecji  oraz  starożytnego  Rzymu, która swoim zakresem obejmuje takie dziedziny, jak: historia, prawo, filozofia oraz literatura antyczna. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 listopada 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://prawo.uwb.edu.pl

Idź do góry