27 września 2021

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą”- VIII edycja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych !

Po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla pracowników przedszkoli i szkół w szczególności: nauczycieli, pomocy  nauczycieli, wychowawców świetlic oraz pracowników obsługi, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy i wsparcia jakiego należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką przedszkola lub szkoły, jak również aspektów psychologicznych i społecznych rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Szkolenie odbędzie się w 27 października 2021 r. w godzinach od 9.00-13.30 za pomocą platformy internetowej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w formie elektronicznej, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Koordynatorem szkolenia jest Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Wykłady rozpoczynają się o godzinie 9:00,  w trakcie przewidujemy 15 minut przerwy, zakończenie  około 13:00- 13:30.

Program szkolenia:

  • Powitanie uczestników,
  • wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej – kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu:   Informacje ogólne o cukrzycy;  Leczenie i postępowanie – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna, samokontrola; Powikłania ostre w cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie; funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, bezpieczne warunki pobytu; zasady współpracy z rodzicami.
  • Pytania uczestników (w razie braku możliwości zadawania pytań „na żywo” proszę o wcześniejsze przygotowanie pytań w formie pisemnej).

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w szkoleniu, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do         18 października 2021 r. poprzez formularz dostępny na stronie: https://info.kowroc.pl

 

 

Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania, na adres e-mail uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym, zostanie wysłany link do spotkania.

Idź do góry