19 marca 2021

Ogólnopolskie konkursy prewencyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach prewencyjnych, których celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z przebywaniem, zabawą i pracą w gospodarstwach rolnych. Są to: XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, który uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej organizatora pod linkami:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Idź do góry