15 marca 2018

Ogólnopolski XVI konkurs plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli

Informujemy, że Przedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku organizuje XVI ogólnopolski konkurs plastyczny nt. „Skrzydlaci Przyjaciele”. Celem konkursu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, jest zdobywanie wiedzy na temat życia ptaków, rozbudzanie zainteresowań dzieci życiem ptaków i owadów żyjących w lasach, na łąkach i polach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki chronione, propagowanie świadomej idei ochrony ptaków, rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i kompozycyjnej poprzez tworzenie prac przestrzennych i płaskich, odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Galerii Sleńdzińskich.

Regulamin konkursu przedstawiamy w załączniku.

REGULAMIN SKRZYDLACI PRZYJACIELE 2018

 

Idź do góry