2 lipca 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

 

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie  Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji  ogłasza „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmujące rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem, dostępne są poniżej
w formacie PDF.

Regulamin konkursu

Idź do góry