7 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie. Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także  zachęcać do dbałości o ojczysty język. Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu. Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 201 7.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie https://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Idź do góry