18 września 2020

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,, Tryptyk Świętokrzyski”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek,

 Informujemy, że Dom Wczasów Dziecięcych ,,Gołoborze’’ w Rudkach organizuje konkurs plastyczny pt. „Tryptyk Świętokrzyski. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie pasji artystycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich. Praca konkursowa powinna być wykonana przez zespół klasowy, międzyklasowy lub międzyszkolny. Technika wykonania jest dowolna z zachowaniem formy tryptyku. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020 r. osobiście w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej /kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Konkurs plastyczny „Tryptyk świętokrzyski”

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 listopada 2020 r.

Główną nagrodą w konkursie jest pięciodniowy pobyt edukacyjny w Górach Świętokrzyskich.

Szczegóły w załączonym poniżej Regulaminie

Regulamin Konkursu Plastycznego

Karta zgłoszenia

Oświadczenie rodzica

Legendy Świętokrzyskie

Ramowy program pobytu

Idź do góry