16 lutego 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Plakat - znak graficzny do konkursu.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 25  w Elblągu organizują ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Patronem medialnym konkursu jest tygodnik „Gość Niedzielny”.

Regulamin konkursu przedstawiamy w załączniku.

REGULAMIN KONKURSU

Plakat - znak graficzny do konkursu.

Idź do góry