17 marca 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych !

Informujemy, że Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego  w Golubiu- Dobrzyniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cele:
-zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-szwedzkich,
-kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania cudzych poglądów,
-kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów zasiadającej na tronie polskim,
-rozwijanie pasji badawczej uczniów,
-kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji.

W załączeniu: KONKURS REGULAMIN

 

 

Idź do góry