3 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkól Mundurowych w Białymstoku, Związek Polskich Spadochroniarzy VI oddział w Białymstoku, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zapraszają do udziału w OBJĘTYM PATRONATEM MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ, Ogólnopolskim Konkursie historyczno – plastycznym na mural upamiętniający Cichociemnych. Praca powinna upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, którego krótki opis i datę wydarzenia. Prace należy przesyłać do dnia 28 lutego 2018 r ( decyduje data stempla pocztowego) na adres: Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok, ul I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok. Regulamin konkursu dołączony jest w pliku poniżej.

REGULAMIN

Idź do góry