2 kwietnia 2020

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje  XIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”.

Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublina Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej, kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej, którą należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. na adres organizatora.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znajduje się na stronie: http://sp1.lublin.eu  w zakładce: KONKURSY

Idź do góry