14 grudnia 2018

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizuje  XII edycję ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”.

Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublina, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Polski Klub Ekologiczny.  Konkurs  adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (klasy IV-VII).

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej, kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę
w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej, którą należy przesłać w terminie
do 31 stycznia 2019 r. na adres organizatora.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znajduje się na stronie: http://sp1.lublin.eu/2018/11/konkurs-ekologia-w-moim-domu/

Idź do góry