23 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych „DO HYMNU”

1

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

1

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap

Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

II etap

Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół
z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół
w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami
na poziomie ogólnopolskim.

Zgłoszenia

Do konkursu szkoły mogą zgłaszać się poprzez FORMULARZ.

O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.

Dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody pieniężne na poziomie ogólnopolskim
i wojewódzkim.

 

Terminy konkursu:

Termin zgłaszania szkół do Konkursu: do 31 maja 2018 r.

Potwierdzenie udziału w Konkursie: do 15 czerwca 2018 r.

Termin przesłuchań: 15 września – 31 października 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu: do 20 listopada 2018 r.

 

Cele:

  • włączenie społeczności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
  • edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych,
  • rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Organizator:

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

 

Operator:

2

Narodowe Centrum Kultury

Płocka 13, 01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53

REGON: 140-468-418

tel : 22 21 00 100

fax : 22 21 00 101

e-mail: nck@nck.pl

http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/o-konkursie

Idź do góry