1 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra na Dolnym Śląsku

Ogólnopolski Dzień Tornistra na Dolnym Śląsku

Dzisiaj o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu ul. Podwale 57 odbyła się konferencja prasowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka z udziałem Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Jacka Klakočara.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów. Zadanie to w okresie od 1 do 31 października w wybranych szkołach podstawowych Dolnego Śląska zrealizują pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności pojawia się niepokój ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Aby zwrócić uwagę na przeciwdziałanie zjawisku przeciążonych plecaków Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Ogólnopolski Dzień Tornistra jest okazją do sprawdzenia, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Służy przypomnieniu również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

Ogólnopolski Dzień Tornistra na Dolnym ŚląskuOgólnopolski Dzień Tornistra na Dolnym Śląsku

 

 

Idź do góry