13 marca 2023

Ogólnopolska Akademia „Konkurs Wiedzy o Prawie”

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych z całego kraju do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiej Akademii „Konkursie Wiedzy o Prawie”. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etap szkolny – rozwiązanie quizu wypełnianego online.
 2. Etap okręgowy – rozwiązanie kazusów i udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte
  do przedstawionych zagadnień w formie online.
 3. Etap centralny (finał) – wypowiedzi ustne uczestników przed Centralną Komisją Akademii Konkursu.

 

Cele konkursu: poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

 

Terminy konkursów:

24 marca 2023 r. – etap szkolny

18-19 kwietnia 2023 r. – etap okręgowy

15 maja 2023 r. – etap centralny (finał)

Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Akademii – Konkursu jest przystąpienie do Akademii – Konkursu jego szkoły oraz przesłanie zgłoszenia udziału uczestnika w Akademii  w terminie
od 24 lutego do 17 marca 2023 r. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Akademii – Konkursu.

 

Strona turnieju: https://akademia.intelibackup.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie: https://konkursakademia.pl/formsk.htm

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.