2 maja 2018

Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” – uroczystość w Nowej Rudzie z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki”

27 kwietnia br. w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbyła się uroczystość  odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność w latach 1951-1952 antykomunistycznej grupy młodzieżowej o nazwie „Tajna Organizacja Mała Garstka”. Piątkowa uroczystość połączona była z pożegnaniem tegorocznych maturzystów.

W uroczystości wzięli udział  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, społeczność szkolna, przedstawiciele współczesnej Małej Garstki i lokalnej społeczności. Wyjątkowym gościem była Pani Leokadia Marynka jedyny uczestnik Tajnej Organizacji, który żyje.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała Pani Leokadia,  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Iwona Chowańska z Biura Poszukiwań i  Identyfkacji  IPN i przedstawiciele współczesnej Małej Garstki – Damian Olszewski i Kamil Błaszczyk.

W latach 1951-1952 na terenie Nowej Rudy działała antykomunistyczna Tajna Organizacja „Mała Garstka”. Założył ją przybyły z Sycowa do ówczesnej Szkoły Przysposobienia Górniczego w Nowej Rudzie Jan Kowalski. Grupa rozpracowywana była przez UB do marca 1952 roku. Jana Kowalskiego i jego kolegów aresztowano i osadzono w kłodzkim więzieniu, gdzie poddani zostali brutalnemu śledztwu.

Oprawę muzyczną spotkania zapewniła Noworudzka Orkiestra Górnicza.

Młodzi ludzie zostali oskarżeni o bardzo poważne zbrodnie. Wyroki w stosunku do ich wieku (16 i 17 lat) były bardzo wysokie. W dokumentach UB przedstawiani byli jako zatwardziali wrogowie systemu komunistycznego.

Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki”

 

Idź do góry