7 maja 2018

Odbył się koncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

koncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się Gala Finałowa XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej pn. „ Moją ojczyzną Polska jest….”

Organizatorem uroczystości jest Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Przegląd realizowany jest we współpracy z dyrektorami Młodzieżowych Domów Kultury w Świdnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy oraz Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży  we Wrocławiu.

Uroczystość rozpoczęła wypowiedź Józefa Piłsudskiego o nagraniu głosu ludzkiego z 1924 r., a Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą Pana kapelmistrza Adama Witiwa przedstawiła wiązankę pieśni legionowych.

Następnie na scenie pojawiły się dzieci z Przedszkola Nr 107 „Słoneczko” we Wrocławiu laureaci tegorocznego Przedszkolnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej  we Wrocławiu. Przedszkolaki wykonały taniec do muzyki Antoniego Dvořáka – Humoresque i piosenkę pt. „Jedenasty listopada”.

W koncercie galowym zostało zaprezentowanych 20 piosenek i pieśni przez 59 laureatów (zespoły + soliści). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Tradycją Przeglądu jest przyznawanie dodatkowych wyróżnień, nagród, tym  laureatom, którzy szczególnie zachwycili swoim wykonaniem jurorów. W tym roku przyznano 4 wyróżnienia: Nagrodę Wojewody Dolnośląskiego, Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Nagrodę Prezydenta Wrocławia oraz Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Zostały one wręczone w trakcie koncertu. Do grona fundatorów nagród po raz pierwszy dołączyło Wydawnictwo MERIDIAN ( www.pomoceszkolne.edu.pl ; www.meridian.com.pl) . Dla trzech szkół, których uczniowie są laureatami naszego przeglądu, zostały przekazane zestawy map.

Kolejne etapy Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, w których wzięło udział bardzo wielu młodych ludzi, pokazują, że pieśń patriotyczna jest wciąż “żywa”, a młode pokolenia z wielkim zaangażowaniem ten repertuar wykonują.
Wszystkim uczestnikom przeglądu gratulujemy!

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana nadinspektora Tomasza Trawińskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu za udział Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Koncercie Galowym XII edycji Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pn. „Moją Ojczyzną Polska jest…”. Było nam niezmiernie miło gościć profesjonalną orkiestrę na uroczystości z udziałem młodzieży, dla której świat muzyki jest wielką wartością. Prosimy jednocześnie przyjąć serdeczne podziękowania za wspólne wzruszenia oraz życzenia kolejnych lat udanych występów, koncertów, emocjonalnych spotkań z widzami i słuchaczami.

 

koncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

koncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznejkoncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznejkoncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznejkoncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznejkoncert galowy XII Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.