16 listopada 2022

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wziął udział w Wielkim Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych, które wieńczyło zgorzeleckie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Koncert okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  miał uroczysty charakter i wyjątkową oprawę: zaśpiewał Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu z towarzyszeniem Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów im. Tadeusza Grudzińskiego pod dyrekcją Dominika Lewickiego. Chór przygotował Mateusz Kazimierski. Koncert poprowadziła Dorota Barczyk dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Aranżacje pieśni patriotycznych przygotowali Joanna i Dominik Lewiccy.

Koncert odbył się  w hali sportowo- widowiskowej PGE Turów Arena i zgromadził ok. 2 tys. widzów. Formuła wydarzenia zakładała aktywny udział publiczności, która razem z muzykami śpiewała i współtworzyła tę uroczystość. W hali przed koncertem rozdawane były śpiewniki oraz kotyliony.

Współorganizatorami imprezy byli: Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Burmistrz Miasta Zgorzelca, Dziekan Dekanatu Zgorzeleckiego, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, Prezes Zarządu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu i Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyObchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyObchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora OświatyObchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Zgorzelcu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-2022/;  

źródło:https://www.psmzgorzelec.pl/index.php/378-wielkie-spiewanie-piesni-patriotycznych-3

źródło plakat:https://zgorzelec.eu/wydarzenia/obchody-104-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.