19 listopada 2019

Obchody 100-Lecia TPD i inauguracja obchodów 75-Lecia TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku

Obchody 100-Lecia TPD

Z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka 15 listopada 2019 r. odbyła się wielka gala związana z obchodami 100-lecia TPD w Polsce i inauguracją przypadającej w 2020 r. 75. rocznicy powstania TPD na Dolnym Śląsku.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Okręgowy TPD w Legnicy – największy pod względem liczby kół przyjaciół dzieci i liczby aktywnych członków, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Polsce.

Podczas gali odznaczono i wyróżniono ponad 100 działaczy TPD oraz przyjaciół dzieci. Wśród wyróżnionych znalazł się Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, który otrzymał Medal Pamiątkowy Zarządu Głównego TPD wybity z okazji 100-lecia stowarzyszenia.

W części artystycznej wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe z legnickich przedszkoli i szkół. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy przedstawiły montaż poetycki „Pamięć historii żyje w nas”.

Legnicki Oddział TPD posiada liczne osiągnięcia i za swoją działalność został uhonorowany, m.in. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka, Kurię Diecezji Legnickiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Legnickie TPD organizuje wypoczynek dla blisko 1000 dzieci rocznie, a także szereg przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, działa tu 3 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD. Oddział znany jest z działalności ponad podziałami i skupiania wokół spraw dzieci ludzi o różnych poglądach.

Listy gratulacyjne z okazji 100-lecia przesłali m.in. posłowie z Dolnego Śląska: Marszałek Sejmu RP – Elżbieta Witek, Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Kubów – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Biskup Stefan Regmunt. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, samorządów oraz prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie.

Obchody 100-Lecia TPDObchody 100-Lecia TPD

Obchody 100-Lecia TPDObchody 100-Lecia TPDObchody 100-Lecia TPDObchody 100-Lecia TPD

Idź do góry