20 maja 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W dniu 19.05.2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłoszono nowe terminy  postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 – 2021 (.docx)

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 – 2021 (.pdf) -2021-MEN

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określą w najbliższym czasie właściwi kuratorzy oświaty.

Idź do góry