23 maja 2018

Narodowy Program Zdrowia – bezpłatne badania przesiewowe uczniów w kierunku chorób alergicznych

Instytut Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo!

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt zatytułowany: „Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dzięki prowadzonemu programowi ponad 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z 10 województw zostanie objętych bezpłatnym badaniem przesiewowym w kierunku chorób alergicznych. Ponadto w skali całego kraju prowadzona jest kampania informacyjna, mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie alergii.

Od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. każde dziecko i młodzież w wieku szkolnym może skorzystać z bezpłatnego badania przesiewowego, dotyczącego ryzyka chorób alergicznych oraz otrzymać wytyczne, dotyczące dalszego postępowania. Badanie prowadzone jest w formie multimedialnego kwestionariusza, który dzieci wypełniają pod opieką rodziców.

Wszystkie placówki, pragnące wziąć udział w projekcie, proszone są o kontakt z Instytutem pod numerem telefonu: (22) 592 47 80 lub mailowo: biuro@fioz.org.pl.

Idź do góry