11 kwietnia 2019

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!

1-30650

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o inauguracji ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Istotą działań podejmowanych w trakcie kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Spot ma celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia narkotykami i dopalaczami.  Więcej informacji i prezentacja spotu: https://www.duw.pl/pl/biuroprasowe/aktualnosci/15296,Narkotyki-i-dopalacze-zabijaja-Szkoda-Ciebie-na-takie-patoklimaty.html?

W ramach kampanii MSWiA ogłasza konkurs, celem którego jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Więcej informacji:  https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Idź do góry