12 listopada 2019

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Szewcach z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Szewcach

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 8 listopada br. zaśpiewał hymn narodowy wspólnie z uczniami i nauczycielami w Szkole Podstawowej w Szewcach, której tego dnia zostało nadane imię ”Młodych Bohaterów”.

Uroczystość nadania imienia szkole była bardzo podniosła. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Anny, podczas której sztandar szkoły z nowym imieniem został poświęcony przez proboszcza ks. Mariusza Bąkowskiego. Po mszy nastąpił przemarsz do budynku szkoły. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu!” Następnie odbyło się przekazanie sztandaru, ślubowanie uczniów oraz część artystyczna, podczas której uczniowie przypomnieli sylwetki wielu młodych polskich bohaterów pojawiających się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Wśród nich znaleźli się m. in. „Jaworzniacy”, młodociani skazani jak dorośli na karę więzienia za działalność patriotyczną. Swoje najlepsze lata młodości pomiędzy 1944 – 1956 musieli spędzić w odosobnieniu tylko dlatego, że byli patriotami. Rangę uroczystości podniosła obecność kilku z więzionych osób, którzy dają żywe świadectwo historii. Niezwykłe było to, iż ich portrety wraz z innymi stanowiły ekspozycję wydarzenia. Była to wzruszająca chwila, kiedy to historia spotkała się z teraźniejszością. Następnie był czas na przemówienia i gratulacje oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Uroczystość nadania imienia szkole było świętem, które zapadnie na długo w pamięci.

W wydarzeniu czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit i inni przedstawiciele władz samorządowych, jednostek gminnych oraz szkół. Gośćmi specjalnymi byli: Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Eugeniusz Gosiewski Prezes Okresu Dolnośląskiego „Jaworzniaków”, Pani Maria Woś – pochodzącą ze Lwowa, długoletnia dziennikarka Radia Wrocław i Pani Barbara Hempel – polska artystka – malarka mieszkająca w Holandii – autorka wystawy „Dywizja Nastolatków”, którą uczestnicy wydarzenia mogli oglądać podczas uroczystości.

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w SzewcachNadanie imienia Szkole Podstawowej w Szewcach

Idź do góry