7 października 2021

Przedłużony nabór kandydatów do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele – opiekunowie Samorządów Uczniowskich, Drodzy Uczniowie,

Nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki został przedłużony do dnia 29 października 2021 r.

Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie składała się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Udział w pracach Rady daje możliwość prezentowania własnych poglądów w sprawach bezpośrednio dotyczących młodzieży.

Kadencja Rady trwa rok.

Komunikat w sprawie naboru do Rady znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do pracy Radzie.

Formularz_zgloszeniowy_kandydata_do_Rady DiM 2021 (1)

Idź do góry