23 maja 2019

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

logo KO

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

publicznych szkół i przedszkoli

województwa dolnośląskiego

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 24 maja 2019 r. rozpocznie się monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem zostaną objęte wszystkie publiczne, w tym specjalne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea ogólnokształcące i branżowe szkoły I stopnia.

Monitorowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Arkusz monitorowania będzie widoczny na platformie
od 24 maja 2019 r. (rozpoczęcie monitorowania) do 3 czerwca 2019 r. (zakończenie monitorowania).

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
    w każdym terminie; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie, tj. najpóźniej do 3 czerwca 2019 r.

Uwaga!

Dyrektorzy szkół publicznych, w których prowadzone są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych,  liceach ogólnokształcących lub technikach wypełniają dwa oddzielne arkusze monitorowania – osobno dla poszczególnych typów szkół, tj.

– w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi – należy wypełnić dwa arkusze dla szkoły podstawowej. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, „Szkołę podstawową”, natomiast w drugim arkuszu „Przedszkole”,

– w przypadku szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum z oddziałami gimnazjum – należy wypełnić dwa arkusze, odpowiednio dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum. W pierwszym arkuszu wskazać, jako typ szkoły, odpowiednio „Szkołę podstawową”, „Liceum ogólnokształcące”, „Technikum”, natomiast w drugim arkuszu „Gimnazjum”.

 

Przypominamy, że arkusz monitorowania wypełnia się oddzielnie dla danego przedszkola/typu szkoły, wchodzącego w skład zespołu (nie dla zespołu jako całości).

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 340 63 41, 71 340 63 23.

Idź do góry