11 lutego 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki

ez

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych województwa dolnośląskiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, w lutym 2019 r. zostanie przeprowadzone monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki. Odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy placówek wypełnią zamieszczony tam formularz.  Ankieta monitorowania została udostępniona wszystkim szkołom i placówkom znajdującym się w bazie NPSEO, natomiast ich wypełnienie należy wyłącznie do zadań dyrektorów szkół podstawowych, które we wrześniu 2018 r. w Systemie Informacji Oświatowej wykazały uczniów realizujących indywidualny tok lub program nauki. Formularz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie.
Idź do góry