20 grudnia 2018

Monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

monitorowanie grafika

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

specjalnych ośrodków wychowawczych

województwa dolnośląskiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 7 stycznia 2019 r. rozpocznie się monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa. Monitorowaniem objętych zostanie 100% publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych.

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy placówek wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od 7 stycznia 2019 r. (rozpoczęcia monitorowania) do 28 lutego 2019 r. (zakończenie monitorowania). Zostaną one udostępnione wszystkim szkołom i placówkom znajdującym się w bazie NPSEO, natomiast ich wypełnienie należy wyłącznie do zadań dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych (przedszkola, szkoły i pozostałe placówki nie wypełniają formularza!).

Obecnie formularz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie.
Idź do góry