8 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Anna Zalewska w czwartek, 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

Członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych z województwa dolnośląskiego zostali:

  • Stefania Kramarzewska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,
  • Bronisława Jolanta Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
  • Marian Ramut – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Koordynatorem ds. kształcenia zawodowego w województwie dolnośląskim jest wizytator Piotr Krzywda, zastępcą koordynatora jest st. wizytator Joanna Pocheć.

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Idź do góry